تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

هند.انه دادن زیر بغل همسر

زیر بغل همسرتان هندوانه بدهید!

مجله سیب سبز: وقتي مي‌گويند زنان از ونوس آمده‌اند و مردها از مريخ، واقعا راست مي‌گويند. دنياي زن‌ها و مردها، حتي اگر در يك خانه به دنيا آمده و در كنار هم بزرگ شده‌باشند، آنقدر متفاوت است كه مي‌تواند حرف ساده‌اي كه ميان‌شان رد و بدل مي‌شود…