خانه » بایگانی برچسب: همسر قبلی

بایگانی برچسب: همسر قبلی

عشق دوم نباشید

اگر شما با چاقو دستتان را ببرید و یا اگر به زمین بخورید و سرتان بشکند بعد از مدت یکی دو ماه کاملا بهبود یافته و اثرات آنها هم از بین می روند. اما ضربه های روحی روانی برای بهبودی به مدت زمان بسیار زیادتری نیاز دارند. بنابراین باید بگوییم گروه دیگری که ازدواج با آنان مناسب نیست، افرادی اند …

توضیحات بیشتر »