تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

همسر‌یابی جوانان

فرصت یا تهدید ازدواج اینترنتی

آسیب شناسان اجتماعی در بررسی‌هایی که در این مورد صورت داده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که ازدواج در شرایط آشنایی در سایت‌های همسریابی اینترنتی حتی اگر با نظارت نهادهای واقعی هم صورت بگیرد چون براساس آگاهی نیست موفق نخواهد بود. از سوی دیگر…