تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

هلی‌کوپتر

بزرگ‌ترین هلی‌کوپتر جهان

هلیکوپتر Mil Mi-26 در حال حاضر به عنوان بزرگ ترین و قدرتمندترین هلیکوپتر جهان شناخته می شود. این وسیله عظیم می تواند به راحتی به حمل تانک ها، وسایل عظیم و حتی هواپیما بپردازد. این دستگاه که با نام Halo نیز شناخته می شود اولین بار در سال…