تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

هلال‌احمر

آشنایی با نشانه‌های گازگرفتگی

با توجه به فرارسیدن فصل سرما میزان تلفات ناشی از گازگرفتگی افزایش می یابد اما در صورتی که امر نصب صحیح باشد و اصول ایمنی رعایت شود هیچگاه شاهد حوادث تلخ نخواهیم بود. در صورتی که با گازگرفتگی فردی در محیط بسته مواجه شدیم، او را از…