تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

هديه تهراني

سن واقعي ستاره‌هاي سينماي ايران

چهره مهم ترين ويژگي يك فرد است و حال اگر اين چهره، زيبايي خاصي داشته باشد طرفداران بسياري را به خود جذب مي كند. نكته قابل توجه اين است كه اين چهره ها مدتي به دليل كهولت سن جذابيت خود را از دست مي دهند. البته در اين ميان هنرمندان و…