تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

نیاز های نهفته در رابطه زناشویی میان زن وشوهر

9 نیاز اساسی و نهفته مردان در زندگی زناشویی

مردان هم مانند زنان چند نیاز مهم و اساسی در زندگی شان دارند. این نیازها عبارتند از : اسمشان بد در رفته ، مردان را می گویم ، بخاطر صدای مردانه و ظاهرشان گمان می کنیم سر سخت تر از آن هستند که نیاز روحی داشته باشند. دلمان قرص است که…