تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

نیاز به ازدواج

برداشتن موانع ازدواج

قبول دارم که بعضی مسائل مانع ازدواج است و با وجود آن ها نمی توان ازدواج کرد، اما نکته ی مهم این است که اگر به سبب آن مانع، از ازدواج چشم بپوشیم، نیاز به ازدواج از بین نمی رود. کار روز به روز سخت تر می شود و این دغدغه به یک گره فکری تبدیل…