تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

نیازهای زندگی

چهار روش برای استراحت دادن به مغز

آ یا شما هم از فشارها و نیازهای زندگی مدرن خسته شده و حس می کنید مغزتان دیگر کشش تحمل آنها را ندارد؟ آیا بجای آنکه بخوابید و استراحت کنید در فیسبوک و توئیتر خود گشت می زنید و صبح ها وقتی بیدار می شوید ایمیل خود را چک می کنید؟ اگر شما هم…