تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

نگاهی به تور های خارجی نوروز 93 + قیمت

نگاهی به تور های خارجی نوروز ۹۳ + قیمت

سفرهای خارج از کشور نیز که تا ۳ سال پیش هنوز خواب و رویا نبود و می شد لذت سفر به دیگر نقاط را به اهل و عیال چشاند امسال دیگر تنها با صفت از ما بهتران توصیف می شود . مقاصد جدید تفریحات نوین و بالاخره قیمتهای هوش از سر بر شاخصه سفرهای…