تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

نکات مهم زندگی

مهم ترین نکاتی که مردان دوست دارند زنان آنها را بدانند

*مردها علم غیب ندارند، هرچیزی که در ذهنتان دارید بهشان بگویید انتظار نداشته باشید آنها ذهن شما بخوانند. * مردها دوست ندارند آنها را در نقش مهره ای استفاده کنید تا حسادت دوستانتان را برانگیزید * مردها در روابطشان بسیار جدی بوده و…