تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

نکات مهم در مورد استفاده کودکان از تبلت

نکاتی در مورد خرید تبلت برای کودکان

این روزها یکی از سرگرمی های کودکان بازی کردن با تبلت است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که برای کودکمان تبلت بخریم یا نه؟ نمی‌دانیم میانگین هوش کودکان نسل ما با میانگین هوش بچه‌های امروزی چقدر تفاوت دارد. اما بدیهی است که…