تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

نکات مهربانی با کودک

چگونه مادری تمام وقت باشیم؟

 نگه داری از بچه ها را نوبتی کنید تا مجبور نشوید برای مهد یا پرستار بچه هزینه ای بپردازید   اگر فکر می کنید مادر تمام وقت بودن کار ساده ای است، بنابراین شما هرگز آن را تجربه نکرده اید. در حالی که همه فکر می کنند مادر تمام وقت بودن کار…