تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

نوع آرایش

نکاتی کلیدی در آرایش خلیجی

در بسیاری از کشورهای عربی زنان صورت خود را با حجاب مانند روبند می پوشانند به طوری که تنها بخش صورت که قابل مشاهده باقی می ماند چشم می باشد. این تصادفی نیست که در آرایش چشمها بیشترین جلوه را دارند. به همین دلیل است که زنان عرب به…