تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

نوشتن ایمیل

زنان و مردان در نوشتن ایمیل چه قدر با هم تفاوت دارن؟

مقایسه تفاوت های زنان و مردان در نوشتن ایمیل درحالی که حدود دو دهه از پیداش ایمیل می گذرد، محققان هنوز نتوانسته اند به درستی درباره اینکه افراد در استفاده از این ابزار ارتباطی چگونه عمل می کنند نظر مشخصی ارایه کنند. همواره این…