تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

نوشابه های مشکی

عجیب ترین راه برای آزمایش ضررهای نوشابه

نوشابه یکی از مضرترین خوراکی هایی است که تا به حال در تاریخ ابداع شده است و سالیانه انسان های فراوانی را روانه بیمارستان می کند. این نوشیدنی مضر می تواند اثرات بدی روی بدن در دراز مدت داشته باشد. "جرج پریرو" از سه ماه گذشته…