تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

نوزاد نارس

معرفی دردسرهای زایمان زودرس

بی‌شک، تمام خانم‌هایی که متوجه بارداری‌شان می‌شوند، از شنیدن این خبر خوشحال خواهند شد و 9 ماه تمام با این حس و حال خوب زندگی خواهند کرد. گاهی اما این وضعیت 9 ماه ادامه پیدا نمی کند و نوزادی که منتظرش هستند، خیلی زودتر از موعد به دنیا می…