تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

نوجوان

دختران نوجوان و اولین پریود

 دختران نوجوان و اولین پریود بحث مفصل و دقیق درمورد قاعدگی را کنار بگذارید. در اینجا می گوییم چگونه سرصحبت را باز کنید و به دخترتان کمک کنید تا با اولین پریود خود کنار بیاید. توجه کنید که اولین پریود می تواند آن قدر سریع اتفاق بیفتد که…