تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

نوادا

گزارش تصویری: شش کویر بی‌نظیر زمین

شاید وقتی کلماتی چون منظره زیبا، نمای بی‌نظیر و ... را می‌شنوید،‌ قبل از هر چیز به یاد دریا، آبشارها و رودهای خروشان در کنار جنگل‌های سرسبز و گل‌زارها می‌افتید. اما بسیاری از افرادی که کویر را در زندگی خود تجربه کرده‌اند،‌ نرمی ماسه‌های…