تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

نه گفتن

با این روشها هرگز شوهرتان به شما نه نمی گوید

اگر می خواهید درخواستی را مطرح کنید ،قبل از اینکه با عجله وارد میدان شوید ،این مقاله را بخوانید. اولین نکته ای که باید توجه کنید زمان درخواست است  وقتی که همسرتان روی موضوعی دقیق شده انتظار نداشته باشید که به تقاضای شما فوراً پاسخ…