تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

نمونه سوالات بانک صادرات

استخدام بانک صادرات ایران سال ۹۲

بانک صادرات ایران به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در استان اصفهان ، فارس ، همدان ، قم و زنجان به شرح جدول مندرج برا تصدی شغل بانکدار(تحویلدار) از داوطلبان مرد واجد شرایط به شرح زیر بر اساس ضوابط آیین نامه استخدامی مربوط ،…