تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

نمونه‌برداري از خال

این خال صورت را لیزر نکنید

معمولا خال‌هاي بزرگ يا خال‌هايي که عمق رنگدانه آنها خيلي زياد است را نبايد ليزر کرد. سراغ دکتر مباشر، متخصص پوست و ليزر و عضو مرکز تحقيقات پوست و سلول‌هاي بنيادين دانشگاه علوم پزشکي تهران رفتيم تا با بايدها و نبايدهاي ليزر خال‌ها آشنا…