تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

نمرد!!

ماجرای عجیب مردی که هرکاری کردند نمرد!!

مخالفان درصدد کشتن او برآمدند و برای این منظور ابتدا از پشت سر تیری به او شلیک کردند اما چون اثری نداشت سه بار دیگر به او شلیک کردند و او همچنان زنده بود... گریگوری راسپوتین یکی از مبلغان دینی روسی بود که ادعا می شود توانست با دعا و…