تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

مضرات سیگار

الکل خطرناک تر است یا سیگار؟

بین اعتیاد به الکل و مرگ زودرس ارتباط معنی داری وجود دارد. تحقیقات انجام شده در آلمان نشان می دهند اعتیاد به الکل عمر افراد به ویژه زنان را 20 سال کاهش می دهد. بر اساس این مطالعات عوارض اعتیاد به الکل از سیگار نیز بیشتر گزارش شده…