تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

اس ام اس فلسفی تیکه دار آذر 92

اس ام اس فلسفی تیکه دار

اس ام اس فلسفی تیکه دار SMS Falsafi Tikedar • • • ارد بزرگ : خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی که تنها می شوی • • • اس ام اس فلسفی تیکه دار SMS Falsafi Tikedar • • • فردریش نیچه : از ابر انسان است که انسان های برتر…