تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

اس ام اس خيانت تيکه دار

اس ام اس خیانت پاییز

اس ام اس غمگین خیانت کــآش فقـــط بودی وقتی بغـــض میکردم بغلــــم میکردی و میگفتی ببینــــم چِشــآتو منـــو نیگــــآ کُن اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم میرم اگر می بینی هنوز تنهام بخاطر عشق تو نیست ! من فقط می ترسم … می ترسم…

اس ام اس غمگین جدایی آذر ۹۲

فقط رفت بدون کلامی که بوی اشک دهد فقط رفت بدون نگاهی که رنگ حسرت داشته باشد فقط رفت … فقط رفت و من شنیدم که توی دلش گفت : راحت شدم • • • یادت هست ؟ روزی پرسیدی این جاده کجا میرود ؟ و من سکوت کردم… دیدی … جاده جایی نرفت… آن که…