تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

اس ام اس حالا دقت کردين

تا حالا دقت کردین آذر ماه 92

 تا حالا دقت کردین آذر ماه 92 تا حالا دقت کردین وقتی تب می کنین همه فامیل دکتر میشن ؟  تا حالا دقت کردین آذر ماه 92 تا حالا دقت کردین وقتی از خواب پامی شین میبینین هنوز یه ساعت دیگه وقت دارین که بازم بخوابین چه قدر کیف میده؟  …