تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

اس ام اس جشن نیکوکاری

اس ام اس روز نیکوکاری

  امروز طراوت میهمان دل های ماست. امروز از آسمان عطوفت می بارد و درختان عاطفه را می بینی که میوه های ایثار نثار می کنند. امروز زمینیان آسمانی شده اند. امروز خدا در همین نزدیکی ها نعمت می پاشد. امروز فرشتگان طبق طبق نیکی به آسمان می…