تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

k2891

دوست من

زمان است که وفاداری تو را ثابت می کند نه زبان

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

برای فریب دادن ، عده ای را شیر می کنند و عده ای را خر

مواظب باشید حیوان صفت نشوید

بازنده ، بازنده است چه درنده چه چرنده

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

سعی کن تو زندگی درخت باشی

که اگه کسی بهت لگد زد ! شکوفه بارونش کنی

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

درست ترین شکل عشق آن است که شما چگونه با یک فرد رفتار میکنید

نه اینکه درباره ی وی چه احساسی دارید

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

یک عمر طولانی ممکن است به اندازه کافی خوب نباشد

ولی یک زندگی مفید حتما به اندازه کافی طولانی است

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

اگر عقل امروزم رو داشتم

کارهای دیروزم رو نمی کردم

ولی اگر کار های دیروز رو نمی کردم

عقل امروزم رو نداشتم

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

چهره های خندان

به معنای حضور نداشتن غم و اندوه نیست

بلکه به معنای توانائی برخورد با آنهاست

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

به اندازه ی باورهای هر کسی با او حرف بزن

بیشتر که بگویی تو را احمق فرض خواهد کرد

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

هرگز با آدم نادان مجادله نکنید !
تماشاگران ممکن است نتوانند تفاوت بین شما را تشخیص دهند . . .

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

بین هزاران ” دیروز ” و میلیون ها ” فردا ”
فقط یک ” امروز ” وجود دارد . . .
” امروز ” را از دست نده . . . !

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

دو چیز شما را تعریف میکند :
بردباری تان ، وقتی هیچ چیز ندارید ؛
و نحوه رفتارتان ، وقتی همه چیز دارید . . .

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

من از زمان نردبان درست میکنم برای موفقیت !
نه کاناپه برای استراحت . . .

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

چهره های خندان ، به معنای حضور نداشتن غم و اندوه نیست !
بلکه به معنای توانائی برخورد با آنهاست . . .

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

خوشبختی یعنی قلبی را نشکنی ، دلی را نرنجانی ، آبرویی را نریزی و دیگران از تو آسیبی نبینند . . .
حالا برو ببین چقدر خوشبختی !

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

احساسات مردها زمانی برانگیخته میشود که احساس کنند به آنها نیازی هست . . .

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

اگه میخوای محال ترین اتفاق زندگیت رخ بده ، باور محال بودنش را عوض کن . . .

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

دیگران را پس نزن ، خودت جلو بیفت . . .

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد ، که چشمهایتان ندیده !
نگذارید زبانتان چیزی را بگوید ، که قلبتان باور نکرده !
صادقانه زندگی کنید . . .

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

مهم ترین جذابیت این است که یکی قطب منفی و یکی قطب مثبت باشد تا یکدیگر را جذب نمایند .

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

زندگی شما حاصل انتخابهای شماست !
اگر زندگیتان را دوست ندارید ، زمان آن است که شروع به انتخابهای بهتری نمائید . . .

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

یک عمر طولانی ممکن است به اندازه کافی خوب نباشد ولی یک زندگی مفید حتما به اندازه کافی طولانی است !

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

طوطی صحبت میکند اما اسیر قفس است !
اما عقاب سکوت میکند و دارای اداره ی پرواز است !

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

تمام تاریکی‌ های دنیا نمی‌توانند بر روشنایی یک شمع فائق بیایند . . .

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

کسی که برای محبت حدود قائل میشود ، معنی محبت را نفهمیده است .

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

انسانها ؛ در دو صورت چهره ی واقعی خودشان را نشان میدهند :
اول آنکه بدانند کامل به خواسته هایشان رسیده اند
یا اینکه بدانند هرگز به خواسته هایشان نمی رسند . . .

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

زن گردنبد است دقت کن چه چیزی را به گردن میاویزی . . .

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

زندگى همیشه فرصت دومى میدهد بنام :
“ فردا ”

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

محبت به نا اهلان مانند دانه کاشتن در شوره زار است .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.