sms-tike-dar

اس ام اس نیش دار 92
SMS Nishdarحرف زدن با تو از عشق

انگار که آب دادن به گل های پلاستیکی است


اس ام اس نیش دار 92
SMS Nishdarبه بعضی رابطه ها باید “زمان” داد

ادامه بعضی رابطه ها را نباید ” امان” داد !


اس ام اس نیش دار 92
SMS Nishdarبعضی ها هستن وقتی به ما میرسن

با کلی اعتماد به نفس میگن

“من با بقیه فرق دارم و مثل همه نیستم”

بعد معلوم میشه تنها فرقشون اینه که از بقیه خیلی بدترن !


اس ام اس نیش دار 92
SMS Nishdarعلت سقوط ناگهانی من از چشم هایت

را فقط باید در جعبه سیاه دلت جستجو کرد


اس ام اس نیش دار 92
SMS Nishdarتقصیر برگ ها نیست ، آدم ها همینند !

نفس می دهی ، لهت می کنند


اس ام اس نیش دار 92
SMS Nishdarگفتم حتما خیری

استخاره ات نکردم !


اس ام اس نیش دار 92
SMS Nishdarلطفا مزاحم آدمی که مشغول فراموش کردن شماست نشوید


اس ام اس نیش دار 92
SMS Nishdarهرچقدر هم که پای یه علف هرز آب و کود بریزی واست میوه نمیاره !

ببین وقتت رو با کی پر می کنی


اس ام اس نیش دار 92
SMS Nishdarمی گی این یکی با بقیه فرق داره ؟؟؟

اشتباه نکن ، این یکی فقط بازیگر بهتریه … !‌


اس ام اس نیش دار 92
SMS Nishdarوقتی دست فشردیم و قول دادیم

فقط دست تو مردانه بود و قول من !


اس ام اس نیش دار 92
SMS Nishdar

گردآوری:مجله اینترنتی بی کلک