مجموعه اس ام اس ها و جملات زیبای فلسفی

اس ام اس ها و جملات زیبای فلسفی

 

قبل از اینکه فکرت کار دستت بده ، تو یه کاری دستش بده !

——————————————————

جملات کوتاه و زیبا

این محنتی که از تنگی قفس می کشیم

کفران نعمتی است که در باغ کرده ایم …

——————————————————

هوس

صد شرف دارد

به عشقی دروغی

که ریاکارانه خیانت می کند …

——————————————————

سخنان قصار بزرگان

اگر ، در کار ما “اگر” نباشد، بی شک پیروز خواهیم شد …

——————————————————

درد و رنجی که مرا می شکند ، تراشی است که ه الماس می دهند …

——————————————————

همیشه شیرین نباش

فرهاد

گاهی باید طعم دیگری را تجربه کند …

——————————————————

اس ام اس فلسفی

هر خطا از چشم آید ، عذر میخواهد لبت

تلخی بادام را شِکَر تلافی میکند …

——————————————————

هرگز در زندگی این دو را ابراز نکنید

اول ، آنچه نیستید

دوم ، همه ی آنچه هستید …

——————————————————

هیچ وقت خودت را باد نکن

چرا که کوچک ترین سوزن تو را می ترکاند !

——————————————————

اس ام اس و جملات قصار

گرایش تو به آن کس که تو را نمیخواهد سبب خواری توست …

——————————————————

اگه به اونی که میخوای نمیرسی

آهسته تر برو تا اونی که تو رو میخواد بهت برسه …

——————————————————

او که شادمانی مردم را نمی خواهد از ما نیست

او برده ی بی مزد اهریمن است …

(کوروش بزرگ)

——————————————————

همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم

اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کردیم …

——————————————————

برای آنکه عمر طولانی باشد ، باید آهسته زندگی کنیم …

(سیسرون)

——————————————————

عده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند

و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند …

(شکسپیر)

——————————————————

به صلیب اگر کشیده شدی مسیح باش

نه مترسکه سره جالیز …

——————————————————

اس ام اس پند آموز

این روز ها انسان قیمت هر چیز را میداند ولی ارزش هیچ چیز را نمیداند …

——————————————————

افکارت چرک نویس گفتارت هستند و اعمالت پاک نویس گفتارت

پاک نویست را با اعمال اشتباه تباه و خط خطی نکن …

——————————————————

هر انسانی جائز الخطاست

ولی هر خطایی جائز العفو نیست … !

——————————————————

چشمانتان را به ستاره بدوزید

اما پاهایتان را روی زمین نگه دارید …

——————————————————

هر چیزی زیبائی های مخصوص به خودش را دارد

ولی هرکسی نمیتواند آنها را ببیند …

(کنفوسیوس)

——————————————————

میم مشکلات زندگی را که برداریم

زندگی شیرین میشود …