sms-tike-dar

اس ام اس تیکه دار باحال
SMS Significant



شاید بهم بگى مغرور یا بی احساس

ولى من عادت ندارم به چیزاى عمومى حس خاصى داشته باشم


اس ام اس تیکه دار باحال
SMS Significant



وقتی تن کسی رو زخمی کنی

دیگه بعدش نوازش کردنش  فقط دردشو بیشتر می کنه


اس ام اس تیکه دار باحال
SMS Significant



ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﺗﻮ ﻋﻮﺿﯽ ﻫﺴﺘﯽ

ﻭﻟﯽ ﺷﮏ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﮔﻪ ﻗﻠﺐ ﺁﺩﻣﺎ ﻫﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻬﺶ ﭘﺴﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺖ

ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﯾﺎ ۱۲۳۴ ﺑﻮﺩ ﯾﺎ ۴ﺗﺎ صفر !


اس ام اس تیکه دار باحال
SMS Significant



به آدم ها تکیه نزن

آدم ها هم مثلِ دیوار با زلزله ی نگاه دیگری پشتت را خالی می کنند


اس ام اس تیکه دار باحال
SMS Significant



اون که از من گذشت ، واسه من درگذشت

پس روحش شاد و یادش فراموش !


اس ام اس تیکه دار باحال
SMS Significant



نه !

چشمانم شور نبود

اگر که آخر کارمان ندامت شد ، دست هایم بی نمک بود !


اس ام اس تیکه دار باحال
SMS Significant



ﺑﻪ “ﺑﻌﻀﯿﺎ” ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :

ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻮﺩﯼ ، ﺍﻭﻧﻢ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯿﺶ !


اس ام اس تیکه دار باحال
SMS Significant



تک پرم نماندی ، خیالی نیست …

دیگری پرپرت میکند !


اس ام اس تیکه دار باحال
SMS Significant



کافیست جای زخمت را بلد باشند

آنگاه از اعلاترین نمک برایت مرحم می سازند

همان هایی که از جان برایشان مایه می گذاشتی !


اس ام اس تیکه دار باحال
SMS Significant



بزرگترین پشیمانی ام ساعت ها جمله ساختن

برای کسانی بود که لیاقت یک کلمه را هم نداشتند !


اس ام اس تیکه دار باحال
SMS Significant



واسه همه وقت داشتی

به جز منی که واسه هیچکس به جز تو وقت نداشتم …


اس ام اس تیکه دار باحال
SMS Significant



سکوت می کنم و او فکر میکند بازی را برده

ولی هرگز نمی فهمد با هر کسی رقابت نمی کنم !


اس ام اس تیکه دار باحال
SMS Significant



آی تویی که عاشقش شدی

استخوان هایت را محکم ببند

همین روزها بهت میگوید دیگر نمی خواهمت

و این محکم کاری اینجا به کارت می آید !


اس ام اس تیکه دار باحال
SMS Significant



مهلت بده میروم

فقط پایت را بردار تا غرورم را جمع کنم !


اس ام اس تیکه دار باحال
SMS Significant



خیلی سخته که عشقت رو تو خیابون ببینی بعد اس بدی بگی کجایی ؟

بگه تو رختخوابم ! بعد از کنارش رد بشی بگی مراقب خودت باش

توی خواب راه میری !


اس ام اس تیکه دار باحال
SMS Significant

download