love-kiss

اس ام اس دوست داشتنی
SMS Dooset Dashtaniمن از عهد آدم تو را دوست دارم

از آغاز عالم تو را دوست دارم

چه شب ها من و آسمان تا دم صبح

سرودیم نم نم ، تو را دوست دارم


اس ام اس دوست داشتنی
SMS Dooset Dashtaniخیلی دوستت دارم ، ده تا !

مثل روزهای کودکی مان !

عمیق ، پاک و بسیــار …


اس ام اس دوست داشتنی
SMS Dooset Dashtaniتا زمانیکه به عمق واقعی انسانها پی نبرده ای

دوستشان نداشته باش

زیرا عمیق ترین زخمها زخم خنجر کسی است

که با تمام وجود دوستش داشتی


اس ام اس دوست داشتنی
SMS Dooset Dashtaniاگر دوست داشتن ِ تو

را فریاد بزنم

تاب نمی آورد این کوه ِ مقابل!


اس ام اس دوست داشتنی
SMS Dooset Dashtaniاسراف میکنم در دوست داشتنت

خدا اسراف کنندگان  عاشق را

دوست دارد…!


اس ام اس دوست داشتنی
SMS Dooset Dashtaniمحبت تو را می پذیرم بی آنکه دغدغه فردا داشته باشم

چون می دانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت


اس ام اس دوست داشتنی
SMS Dooset Dashtaniگفتند دوست دارم چند بخشه ؟

گفت : کارش از روستا و بخش و شهر و کشور گذشته !

یه دنیاست


اس ام اس دوست داشتنی
SMS Dooset Dashtaniفرقی ندارد

شرق یا غرب

شمال یا جنوب

من تو را به هر جهت دوست دارم هنوز


اس ام اس دوست داشتنی
SMS Dooset Dashtani“دوستت دارم”پریشان شانه میخواهی چه کار ؟

دام بگذاری اسیرم دانه میخواهی چه کار ؟

تا ابد دور تو میگردم بسوزان عشق کن

ای که شاعر سوختی پروانه میخواهی چه کار ؟


اس ام اس دوست داشتنی
SMS Dooset Dashtaniشمــردن بلــد نیستــم

امــا تا دلت بخــواهد دوست داشتــن بلــدم

یک وقتهــایی هــم می شــود که

یکــی را ، دو بــار دوست داشتــه باشــم


اس ام اس دوست داشتنی
SMS Dooset Dashtaniمن بلد نیستم دوستت نداشته باشم

بلد نیستم حرف دلم را نگویم

حتی بلد نیستم نگویم می خواهمت وقتی می خواهمت

بلد نیستم نخندم وقتی باتوم

حتی اخم کنم وقتی ناراحتم

من هیچ کار مهمی را بلد نیستم جز دوست داشتن تو


اس ام اس دوست داشتنی
SMS Dooset Dashtani

گردآوری:مجله اینترنتی بی کلک