شبنم باماتی دختر لژیونر ایرانی است که در یکی از تیم های لیگ برتر فوتبال سوئد بازی می کند.

pic393_www.