عکسی از شهاب حسینی در کنار همسر و فرزند دومش

شهاب حسینی، همسر و دومین فرزندش / عکس