Bikalak.com عکس های شبنم درویش

شبنم درویش دارای تحصیلات لیسانس زبان فرانسه می باشد. او پس از گذراندن دوره بازیگری در مدرسه کارگاه آزاد فیلم برای نقش مرجان در فیلم “محاکمه در خیابان” ساخته مسعود کیمیایی انتخاب شد و سپس برای دومین تجربه بازیگری خود نقش ملیحه در فیلم “جرم” ساخته مسعود کیمیایی را در کارنامه بازیگری اش دارد.

Bikalak.com عکس های شبنم درویش

Bikalak.com عکس های شبنم درویش

Bikalak.com عکس های شبنم درویش

Bikalak.com عکس های شبنم درویش

Bikalak.com عکس های شبنم درویش

Bikalak.com عکس های شبنم درویش

Bikalak.com عکس های شبنم درویش

Bikalak.com عکس های شبنم درویش