عکس بسیار قدیمی از محمد علی کشاورز

عکس جوانی محمد علی کشاورز با کراوات

عکس بسیار قدیمی از محمد علی کشاورز