Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

Bikalak.com عکس های مهران مدیری

مهران مدیری متولد 18 دی 1340 از والدینی اراکی در تهران، کارگردان و بازیگر مجموعه های طنز سینما و تلویزیون ایران است. از جمله مجموعه های تلویزیونی که وی کارگردانی و بازیگری آنها را بر عهده داشته می‌توان از پاورچین، نقطه‌چین، شب های برره، باغ مظفر، مرد هزار چهره، مرد ۲ هزار چهره و قهوه تلخ نام برد.
او در موسیقی و خوانندگی نیز فعالیت دارد. مجله نیوزویک در مقاله ای او را بیستمین مرد قدرتمند سال 2009 در ایران نامیده است.