عکسی از مهدی هاشمی در کنار همسر (گلاب آدینه) و دخترش (نورا هاشمی)

مهدی هاشمی در کنار همسر و دخترش (عکس)