عکس فرانک ریبری در لباس احرام

فرانک ریبری بازیکن مسلمان تیم بایرن مونیخ آلمان در لباس احرام در سمت چپ تصویر.

عکس فرانک ریبری در لباس احرام