اولین آمبولانس دنیا / عکس

اولین آمبولانسی در دنیا که از آن برای حمل بیمار استفاده میشد به این شکل بوده است.