احسان حدادی و مادرش در شبکه 3

احسان حدادی تصاویری منتشر کرد که وی را در پشت صحنه برنامه تلویزیونی همراه با مادرش نشان می دهد.

احسان حدادی و مادرش در حال رفتن به شبکه٣

همین الان شبکه ٣

منبع:jamnews.ir

باز نشرک بیکلک | bikalak.com