عکس قرآن خواندن علی دایی در رختکن


یکی از خصوصیات بارز علی دایی، اعتقاد وی به مبانی اخلاقی و اسلامی است.