کارهای جالب عابدزاده در تمرینات، زمانی که مربی تیم استیل آذین تهران بود

175216_403