گربه ای که فرزند ملیکا شریفی نیا شده و حالا مادر بزرگ شده است!!

ملیکا شریفی نیا با انتشار عکس هایی خبر از مادر بزرگ شدن خود داد!!

یه عکس خانوادگی
از زنبیل خانوم و بچه هاش
البته هنوز تو شکم مامانشونن
ول حضور قلمبه شون تو عکس معلومه
تا یک هفته دیگه مامان بزرگ میشم !!!
پ ن ، برای اون دسته از دوستان : بله زنبیل بچه  منه بچه هاش هم نوه های من هستن معذرت می خوام اگر برای کسی قابل درک نیست ولی من عاشق حیوانات هستم و بهشون اینجوری نگاه می کنم… و خیلی خوشحالم از باردار بودن زنبیل چون با اومدنشون تا چند ماه فقط از دستشون خواهم خندید و زندگیم با حضورشون رنگین تر میشه و دلم می خواد شادی این قدم های هنوز نرسیده رو با شما قسمت کنم

گربه ای که فرزند ملیکا شریفی نیا شده و حالا مادر بزرگ است!! + عکس

منبع: صفحه شخصی ملیکا شریفی نیا

بازنشر : بیکلک | bikalak.com