لیلا حاتمی در جشنواره کن 2014 در میهمانی شام Dior و Elle شرکت کرده بود.

  mo13878

mo13879

mo13880

 

منبع : leila-hatami.com