هنوز اسمش را نمی دانیم اما او کسی است که با وجود شرایط خاص جسمانی در اکثر دیدارهای پرسپولیس در کنار زمین حضور دارد. این جانباز قطع نخاع هوادار پر و پا قرص علی دایی هم به شمار می رود به طوری که همیشه در هنگام تماشای دیدارهای پرسپولیس پوستر بزرگی از علی دایی در دست دارد. این جانباز دیروز با برخورد بسیار گرم علی دایی مواجه شد. سرمربی سرخ ها حتی دست این جانباز را هم بوسید و از او تشکر کرد.

99371_949