این قورباغه سبز خوش شانس ترین قورباغه جهان است که توانسته است محبت یک مار بزرگ را در طبیعت به خود جلب کند

روی هر عکس کلید کنید
frog-snake-photos-1