آنا دیاکونا به عنوان زیباترین و شایسته ترین دختر سال 2012 کشور مولداوی انتخاب شد.به گزارش بیکلک آنا دیاکونا 20 ساله و 180 سانتی متری با چهره زیبا مانند یک عروسک به عنوان نماینده کشور مولداوی در مسابقات زیباترین دختر جهان در سال 2012 شرکت خواهد کرد.

منبع : پارس ناز
بازنشر : بیکلکــــ | Bikalak.Com