مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی مقابل شیلی شکست خورد و از این مسابقات کنار رفت.

IMG02234857 IMG02235189 IMG02235568 IMG02235668 IMG02235716 IMG02235750 IMG02235864 IMG02235968 IMG02240020 IMG02240112 IMG02240548 IMG02240655 IMG02240714